Kuinka palvelen vastaanotolla?

Vaivan kuntoutuksen ja ennaltaehkäisyn perustana on asiakkaan huolellinen haastattelu ja tutkiminen. 

Naprapaatti ja selkärankamalli


 

Haastattelu
 

Vastaanottokäynti lähtee liikkeelle tutustustumisella ja selvittelyllä, minkä takia kyseinen ihminen on hakeutunut vastaanotolle. Vaivan selvittäminen on osaltaan salapoliisityötä ja siinä tärkeässä roolissa on ymmärtää, millä tavalla asiakas kokee vaivansa. Avoimilla kysymyksillä taataan se, että asiakas saa itse kertoa vaivastaan mahdollisimman tarkasti.

- Mikä vaivan on aiheuttanut?  - Mistä vaiva johtuu?  Milloin vamma on syntynyt?

 

Jo tässä vaiheessa on tärkeää ymmärtää ja sulkea pois jokin vakava tai muu kuin tuki- ja liikuntaelinperäinen aiheuttaja. Näissä tapaukisssa asiakas ohjataan suoraan lääkäriin tai muulle kyseisen ongelman ammattilaiselle. Muissa tapauksissa jatketaan ongelman selvittelyä yhdessä asiakkaan kanssa.

Taustatekijät ja tarkentavat kysymykset
 

Kyseisellä ihmisellä saattaa olla elämässään vaivaan vaikuttavia muita tekijöitä, jotka on huomioitava osana vaivan kuntoutusta.
 

Helpottaako tai pahentaako jokin tietty asento tai tilanne vaivaa?

Ihmissuhteet ja stressi

Palautuminen ja kokonaiskuormituksen määrä
Olettamukset ja odotukset

Lääkitykset, muut kuin tuki- ja liikuntaelinperäiset sairaudet, Ikä

Naprapaatti manipuloi selän kiputiloja

Tutkiminen
 

Tutkiminen kohdentuu haastattelussa esille tulleisiin tietoihin. Hyödynnän omassa tekemisessäni ortopedisia, neurologisia ja manuaalisia testejä yhdessä asiakkaan kanssa käytävän vuorovaikutuksen kanssa.
 

Identtisen oireen provosoituminen?
Liikkeen määrä (paljon vai vähän)? Kompensaatiot?

Voiman tuottaminen ja hallinta? Muut oireet? Pistely? Puutuminen?

Naprapaatti kuntouttaa asiakkaan polvea salilla

Vaivan kuntoutus ja ennaltaehkäisy


Käynnin aikana tehtyjen päätelmien mukaan sovitaan asiakkaan kanssa tavoite hoitamisesta vaivan luonteen ja tarpeen mukaisesti. Esimerkkejä sovituista tavoitteista:

 

Ei niin kivulias aamuisin. Pää kääntyy myös oikealle. Pystyy taas luottamaan
selän käyttämiseen. Vähemmän  kipulääkkeitä. Käsi liikkuu taas ylös. 
Kyykkääminen onnistuu. Kilpailussa/playoffs-peleissä pystyy keskittymään pelaamiseen.
                                                      

Tässä yhteydessä käymme läpi mitä  asiakas voi itse tehdä, ja miten minä häntä voin auttaa? Sovittujen tavoitteiden ja hoidon jälkeen sovimme jatkosta. Omassa toiminnassani yhtenä tavoitteena on myös vamman ennaltaehkäisy – ohjata ja käydä läpi, miten vaivan voisi jatkossa välttää.

Autan esimerkiksi näissä vaivoissa: 

  • Selkärankaperäiset ongelmat - välilevy ja nivelrakenteiden oireet sekä niska-hartiaseudun vaivat, selän rasitusosteopatia

  • Lihas-jännealueiden kiputilat (tendinopatiat, revähdykset), polven vammat, nivelsiteiden venähdykset ja repeämät

  • Raajojen puutumisoireet kuten iskias, reiden etuosan sekä käsivarren puutumiset

  • Leukanivel- ja purentalihasperäiset ongelmat, huimaus, päänsärky (esim. TMD ja bruksismi)

  • Urheiluvammat, vammojen kuntoutus ja ennaltaehkäisy

 

Minut ja muut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt löydät Valviran ylläpitämästä rekisteristä Terhikistä.

Mitä on naprapatia ja milloin hakeutua naprapaatille? - tutustu tästä