top of page

Nivelsidevammat - kuntoutus ja ennaltaehkäisy

Tuki- ja liikuntaelinkudokset esittelyssä - OSA 4 – NIVELSITEET

Tässä osassa käydään läpi yhtä kehomme tukipilaria – nivelsidettä, sen vammaa, kuntoutusta ja ennaltaehkäisyä.


Nivelsiteillä on kaksi pääasiallista tehtävää. Ne toimivat kehon tukirakenteena rajoittaen luiden välistä liikettä yhdessä lihasten ja jänteiden kanssa. Verrattuna lihaksiin tai jänteisiin, nivelsiderakenteita emme voi tarkoituksenmukaisesti jännittää, joten ne ovat osa ”passiivista” tukiverkkoamme. Toisena tehtävänä nivelsiteet välittävät aivoille tietoa (proprioseptiikka), missä asennossa kehon eri rakenteet ovat, jotta aivot osaavat reagoida nopeiden tai vähän hitaampien tilanteiden vaatimalla tavalla.


Nivelsidevammat tapahtuvat pääasiassa äkillisten nopeiden liikkeiden aikana (suunnanmuutokset, horjahdukset, kaatumiset). Näin ollen nivelsidevammoja tapahtuukin tyypillisesti pallopeleissä, voimistelusaleissa tai liukkailla keleillä. Tyypilliset vaurioituvat rakenteet sijaitsevat olkapään lisäksi kehon ääriosissa nilkassa, polvessa ja ranteessa, sillä pitkien vipuvarsien välityksellä niihin kohdistuu suuria voimia erityisesti nopeissa liikkeissä. Vamman sattuessa omassa työssäni on tärkeää pyrkiä paikallistamaan ensin laajemmin vaurioitunut tai vaurioituneet rakenteet. Tarvittaessa lisätietoa vammarakenteista antaa magneettitutkimus ja tilanteen vaatiessa teen mielelläni yhteistyötä erilaisten ammattilaisten kanssa. Kun vaurioitunut rakenne ja vaurion suuruus on selvillä, on aika miettiä tulevaa ja sitä, mihin käyttötarkoitukseen tulevaisuudessa rakennetta tullaan käyttämään. Tämän päivän tietämyksen mukaan nivelsiteen repeämässä leikkaus ei kaikkien vammojen kohdalla ole ainut ratkaisu, vaan hyvällä kuntoutuksella on mahdollista saavuttaa sama paranemisen vaikuttavuus. Tämän takia pelisilmää tarvittaisiin pallokenttien lisäksi myös leikkausta suunniteltaessa.


Nivelsiteen paranemisvaiheet jaetaan tyypillisesti kolmeen (inflammaatio, proliferaatio ja remodellaatio) kudoksessa tapahtuvien korjausprosessien mukaiseen järjestykseen. (Tässä päivityksessä tiivistetty kahteen). Siihen, kauanko vamman paranemiseen menee aikaa, vaikuttaa käyttäjän ikä, vaurioitunut rakenne, sen sijainti (rakenteeseen tuleva verenkierto) sekä erilaiset elintapatekijät, kuten tupakointi. Vammatilanteen jälkeen tulisi vaurioitunut alue rauhoittaa mahdollisimman hyvin. Tässä aiempi ohjeistus KKK = kylmä, koho, kompressio on korvattu ohjeistuksella = RAUHAA.


Se, miten ja missä ympäristössä nivelsidettä lähdetään ”uudelleenkouluttamaan”, riippuu hyvin paljolti siitä, mihin käyttötarkoitukseen nivelsidettä tullaan tulevaisuudessa käyttämään. Onko vaatimus olla se nopein ässä pelikentällä, pitääkö piruettien pyöriä vai riittääkö maltillisempi askellus maisemia ihaillen? Joka tapauksessa nykytiedon valossa myös nivelsidevamman jälkeen rakennetta pyritään kuormittamaan mahdollisimman nopeasti. Kun turvotuksen kehittyminen vamma-alueelle on rauhoittunut, alkaakin rakenteen uudelleenkoulutus liikuttaen ja vahvistaen = RAKKAUTTA.

Ennaltaehkäisy - Entäs sitten, jos vammatilanteen haluaisi välttää mahdollisimman hyvin? Kaikkia nivelsidevammoja ei pystytä välttämään, mutta systemaattisella harjoittelulla on mahdollista vahvistaa nivelsiteen kestävyyttä 10–20 %, kun taas täysi lepo heikentää rakenteen ominaisuuksia. Erilaisilla ennaltaehkäisevillä harjoitusohjelmilla (voima- ja neuromuskulaariset harjoitusohjelmat) on saavutettu hyviä tuloksia nivelsidevammojen ennaltaehkäisyssä. Näistä tunnetuimpana esimerkkinä FIFA 11+.Päähuomion näissä ohjelmissa on saanut ACL-vamman ennaltaehkäisy, sillä uuden eturistisiteen uudelleenkoulutus kestää selvästi pidempään 9–12 kk. Myös nivelsidevamman kohdalla vammalle altistavia tekijöitä on tyypillisesti useampia, joista herkin on nivelsiteen aikaisempi vamma. Tämän takia olisi tärkeää huolehtia ensimmäisen vamman kohdalla riittävästä uudelleenkoulutuksesta. Mikäli äkkinäinen tilanne on aiheuttanut selviteltävää tukirakenteissasi ja tarvitset apua uudelleenkoulutuksessa – autan mielelläni vastaanotoillani Tampereella ja Hämeenlinnassa. Ajanvaraus www.naprapaattipitkanen.fi Suora linkki pehmytkudosvammojen ensiapuun ja hoitoon = Rauhaa ja Rakkautta https://terveurheilija.fi/wp-content/uploads/2021/05/peacelove-terveurheilija-UUSIN.pdf Linkki alkuperäiseen julkaisuun instagramissa: https://www.instagram.com/p/CegGcQ-jCl8/ Nappaa seurantaan @naprapaattipitkanen Fb & Instagram #naprapaatti #nivelside #kuntoutus #ennaltaehkäisy #voimaharjoittelu #olkapääkipu #polvikipu #lääkärikeskusaava #relahierojat #liiketilakokonaisuus #yhteistyöonylivoimaa #nilkannyrjähdys #aclvamma #eturistiside

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Hoidetaanko liikunnan rasitusvammat levolla?

Naprapaatit Eetu Auvinen ja Juho Pitkänen kirjoittavat Lihashuollon myytinmurskaajat -blogisarjaa Rela-hierojille. Juho: Moikka Eetu, jutellaanhan hieman liikuntaan liittyvistä rasitusvammoista. Mitä

Bình luận


bottom of page